Rreth LPI Albania

cropped-LPI-Albania-New-01.png

Tashmë edhe Shqipëria është bërë pjesë e rrjetit të çertifikimeve Linux, nëpërmjet LPI Albania.

LPI Albania është pjesë e komunitetit Open Labs dhe sub-affiliate zyrtar për territorin e Shqipërisë, duke shndërruar këtë komunitet në të vetmin që ka të drejtën dhe mbështetjen e LPI për të çertifikuar të gjithë ju që dëshironi të konfirmoni zyrtarisht dijet tuaja rreth sistemit operativ Linux, përdorimi i të cilit po përhapet gjerësisht edhe në vendin tonë.

Open Labs është organizata me qendër në Tiranë që përfaqëson komunitetin e dijes së hapur dhe promovon teknologjitë free open source në Shqipëri, misioni i së cilës është të shndërrojë dijen në një mjet që siguron horizonte të reja dhe prosperitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>