Partneriteti me Certifikimin SUSE

suse-logo-lg      LPI ka kënaqësinë të bëj me dije se të gjithë ata që janë certifikuar në LPIC kanë të drejtën të aplikojnë për të marr certifikatat e SUSE Certified Linux Administrator (CLA) pa kosto apo provime shtesë.

Kjo iniciative është rezultat i një marrëveshje parteriteti midis SUSE dhe LPI. Në këtë program profesionistët e Linux që kanë marr statusin si LPIC-1  përmbushin gjithashtu edhe kërkesat për certifikimin e  SUSE Certified Linux Administrator (CLA) . Për të mbështetur më tej këtë iniciative SUSE Training Services ka rënë dakort formalisht të përfshij objektivat e kërkuara për të mësuar për  LPIC-1 në materialet e kursit përgatitor për CLA.

Për të aplikuar për SUSE CLA tuaj, ju lutemi plotësoni formën e kërkuar tek Novell. Ju duhet të provoni LPI ID tuaj, verification code, emrin dhe detajet e kontaktit.

Të gjithë alumnit e LPI mund të vërtetojnë statusin e LPIC të tyre duke ofruar LPI ID e tyre dhe verification code.

 Ju lutem referojuni përsëri në këtë faqe për më shumë informacion mbi disponueshmërinë e programeve të trajnimit SUSE të cilat janë të bazuar në objektivat e LPIC-1  për studimin individual, mbi kërkesën dhe trajnimit të udhëhequr nga partnerët.

Alumnit e LPI e dinë se LPI ka punuar me SUSE për vite me radhë në zhvillimin e provimeve dhe se SUSE provided një mbështetje fillestare në industri për miratimin e programit tonë LPIC-3 .

Ky partneritet me SUSE tregon se LPIC-1 është një standard në industrinë e certifikimit në Linux dhe konfirmon jetëgjatësinë e  LPI si certifikime që kualifikojnë profesionistët e IT për të punuar në cdo distribucion Linux.