Mjetet Didaktike

Përgatitja për provimet e LPI është një zgjedhje individuale. Disa kanë si alternativën më të mirë referimit të objektivave të provimit dhe studimit për to në mënyrë vetjake (duke përdorur faqe zyrtare, HOWTO, etj.), ndihen gati për të dhënë provimin. Të tjerë  zgjedhin të lexojnë libra, të ndjekin trajnime në web apo kompjuterike, kurse disa do të preferonin trajnime nga qendra kursesh.

Materiale didaktike të çertifikuara

Një burim i përditësuar me listën e materialeve për t’u përgatitur për provimet e LPI është LPI Marketplace. Kandidatët që kërkojnë materiale përgatitore të përshtatshme me objektivat më të fundit të provimit, duhet më parë të shikojnë librat në LPI Marketplace.

Ne besojmë se zgjedhja duhet të jetë individuale dhe e lirë, që kandidatët mos të ndihen nën presionin e zgjedhjes së vetëm një mënyre përgatitore për provim. Për këtë arsye LPI vendos të mos përcaktoj një paketë materialesh përgatitore “zyrtare”. Ne jemi shumë krenar për publikimet e deritanishme dhe besojmë në zgjedhjet e çdo kandidati për provim.

Kurse online

Për të gjithë ata që dëshirojnë të përgatiten për dhënien e provimeve të LPIC nëpërmjet kurseve online, mëposhtë gjeni disa burime trajnimi online dhe për më tepër pa kosto (free). Kjo mundësohet nga organizatat më të mëdha ne tregun e IT dhe më gjerë si IBM, edx etj

Manuale online

Aplikacione Android

Simulator provimesh

Burimet e mëposhtme do të ndihmojë kandidatët në përgatitjen për LPIC-1 dhe LPIC-2, por jo të gjitha pyetjet do të mund të jetë pjesë në provimin aktual.