LPI në Universitetin “Aleksandër Moisiu” të Durrësit

LPI Open Day

Takim i komunitetit Open Labs dhe grupit të punës Linux Professional Institute Albania me studentët e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit në Universistetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu”.

Takimi do të fillojë me prezantimin e komunitetit Open Labs, ideologjinë free libre open source, projektet e ndryshme si dhe përfshirja në komunitet.
Në vijim, do të prezantohet Linux si sistem operativ, rëndësinë e përdorimit të Linux dhe hyrje në një nga distrot më të njohura: Fedora.
Do të vijojmë me prezantimin e projektit LPI Albania, mundësite e certifikimit në Linux dhe diferencimit në tregun e punës. Mbyllim takimin tonë me instalime Linux në laptop të studentëve që janë të interesuar.

Ja axhenda e takimit:
– 15:30 – 15.45 prezantim i Open Labs Hackerspace
– 15.50 – 16.15 Fedora 101
– 16.20 – 16.45 LPI Albania
– 16.50 – 17.15 Linux Install Fest.

Të gjithë janë të mirëpritur në këtë aktivitet.

Harta OpenStreetMap:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>