Niveli i Parë

LPIC - 1

Për tu çertifikuar në nivelin LPIC-1 Junior, kandidati duhet të rezultojë kalues në të dyja provimet 101 dhe 102.

Objektivat e provimit 101 – Arkitektura e Sistemit

 1. Përcaktimi dhe konfigurimi i specifikave harduer
 2. Bootimi i sistemit
 3. Ndryshimi i niveleve të ekzekutimit dhe fikja/reboot i sistemit
 4. Dizenjimi i paraqitjes së jashtme të hard diskut
 5. Instalimi i një menaxheri bootimi
 6. Menaxhimi i librarive të përbashkëta
 7. Përdorimi i një pakete menaxhimi Debian
 8. Përdorimi i paketave të menaxhimit RPM dhe YUM
 9. Punimi me komandat Linux
 10. Përpunimi i vargjeve tekst duke përdorur filtra
 11. Menaxhimi bazë i skedarëve
 12. Përdorimi i vargjeve, ndërlidhjeve dhe kanaleve të komunikimit
 13. Krijimi, shqyrtimi dhe fshirja e proceseve
 14. Modifikimi i prioriteteve të ekzekutimit
 15. Kërkimi i skedarëve tekst
 16. Redaktimi i skedarëve me komandat vi
 17. Krijimi i particioneve dhe skedarëve të sistemit
 18. Mirëmbajtja e integritetit të skedarëve të sistemit
 19. Kontrolli i skedarëve të sistemit (mounting dhe unmounting)
 20. Menaxhimi i kuotave të diskut
 21. Menaxhimi i të drejtave dhe pronësisë së skedarëve
 22. Krijimi dhe ndryshimi i ndërlidhjeve
 23. Gjetja e skedarëve dhe vendosja e tyre në vendndodhjen e duhur

Objektivat e provimit 102 – Menaxhimi i të dhënave, konfigurimet bazë të TCP/IP, siguria në rrjet

 1. Personalizimi dhe përdorimi i ambjentit shell
 2. Personalizimi dhe shkrimi i skripteve
 3. Menaxhimi i bazës së të dhënave me komandat bazike SQL
 4. Instalimi dhe konfigurimi i X11
 5. Krijimi i një KDM (KDE Display Manager)
 6. Aksesibiliteti
 7. Menaxhimi i llogarive të përdoruesve dhe grupeve
 8. Automatizimi i administrimit të sistemit duke planifikuar proceset
 9. Lokalizimi dhe ndërkombëtarizim
 10. Mirëmbajtja e sistemit të kohës
 11. Regjistrimi në sistem (syslog)
 12. Bazat e MTA (Mail Transfer Agent)
 13. Menaxhimi i printerave dhe printimit
 14. Bazat e protokollit TCP/IP
 15. Konfigurimet bazë të rrjetit
 16. Zgjidhja e problemeve bazike në rrjeta
 17. Konfigurimi i DNS tek hosti klient
 18. Ekzekutimi i detyrave për administrimin e sigurisë
 19. Vendosja e sigurisë në hoste
 20. Mbrojtja e të dhënave nëpërmjet enkriptimit